Palkkiohinnasto

Yleisesti

Toimistoni laskutus muodostuu varsinaisesta tuntiperusteisesta palkkiosta sekä toimeksiannosta johtuneista kuluista kuten esimerkiksi kopiointi-, postitus- ja matka-kuluista.

Yhteydenottonne ja ongelman kartoittamiseksi toimistossa käyty ensineuvottelu on maksuton.

Alkuneuvottelujen aikana voidaan myös sopia esimerkiksi enimmäishinnasta tai kiinteästä hinnasta. Tämä koskee vain toimeksiantoja, joiden työmäärä on ennalta arvioitavissa.


Oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Yhteydenottonne jälkeen selvitämme aina oikeusturvavakuutuksen olemassaolon ja tarvittaessa mahdollisuuden maksuttomaan oikeusapuun.

Oikeusavusta voit lukea enemmän tästä linkistä.


Hinnasto

Tuntiperusteinen palkkio normaalilaajuisessa asiassa on 272,80 euroa/tunti, eli 220 euroa/h lisättynä arvonlisäveron määrällä 24 %. Asiasta riippuen tuntipalkkion määrä voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Yleisimpien kulujen hinnat ovat seuraavat:
- Valokopiot 0,50 euroa / sivu
- Autokilometri 0,41 euroa / km
- Tuomioistuinten oikeudenkäyntimaksu riita- ja hakemusasiassa 86 euroa – 500 euroa.

Ohessa muutamia esimerkkejä avustajanpalkkioista. Huomaathan, että jutut eivät koskaan ole täysin samanlaisia, joten joissakin jutuissa laskutus voi olla pienempi ja vastavuoroisesti laajemmissa jutuissa ajankäyttö voi olla merkittävästikin esimerkkilaskelmissa mainittua suurempi. Tarkempaa tietoa palkkiosta saat neuvottelujen yhteydessä.


- Avioehtosopimus
- Ositus
- Testamentti
- Perunkirjoitus
- Perinnönjako
- Riidaton velkomus tai häätö
- Riitainen saatava
- Rikosasiassa vastaajana tai kantajana 
Esimerkkihintoja

Avioehtosopimuksen laatiminen, ilman erityisiä määräyksiä
 
Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Alkuneuvottelu, 15 min 0 0 0 0
Jatkoneuvottelut toimeksiannettuna,
asiakirjan laatiminen ajankäyttö alkaen 1 h
220 0 52,80 272,80
avioehdon rekisteröinti,
maistraatin rekisteröintimaksu 55 euroa
  49 0 49
         
Yhteensä 220 49 52,80 321,80


Avioeron jälkeinen ositus puolisoiden välisellä sopimuksella.
 
Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Alkuneuvottelu, 15 min 0 0 0 0
Jatkotoimet toimeksiannettuna,
omaisuuden ositus sopimuksella, alkaen 1h
220 0 52,80 272,80


Testamentti
 
Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Perusmuotoisen testamentin laatiminen, 1 tunti 220 0 52,80 272,80


Perunkirjoitus, pesän laajuudesta riippuen
 
Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Alkuneuvottelu, 15 min 0 0 0 0
Jatkotoimet toimeksiannettuna,
Perunkirjoitus ja perukirjan laatiminen alkaen 2 h
440 0 105,60 545,60
Virkatodistusten hankkimisesta aiheutuneet kulut        
         
Yhteensä 440   105,60 545,60


Perinnönjako osakkaiden sopimuksella
 
Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Alkuneuvottelu, 15 min 0 0 0 0
Jatkotoimet toimeksiannettuna,
jakokirjan laatiminen, sopimusjako, alkaen 1 h
220 0 52,80 272,80


Riidaton velkomus tai häätö, joka ratkaistaan valmistelua jatkamatta yksipuolisella tuomiolla. Ns. Summaarisissa asioissa oikeudenkäyntikulut ovat perittävissä vastapuolelta takaisin vain osittain.

 
Toimenpide Palkkio e/h kulut ALV/euroa Yht./euroa
/h
Lyhyt alkuneuvottelu, 20 min 0 0 0 0
Aineiston kerääminen, suppean haastehakemuksen laatiminen, alkaen 1h 220 0 52,80 272,80


Riitainen saatava, jossa kantajalla on oikeusturvavakuutus 15 % omavastuulla. Oikeudenkäyntikulut on perittävissä vastapuolelta takaisin kokonaisuudessaan.
 
Toimenpide Palkkio e/h kulut ALV/euroa Yht./euroa
/h
Lyhyt alkuneuvottelu, 20 min 0 0 0 0
Jatkoneuvottelu toimeksiannettuna/ 
asiakirjojen hankkiminen ja
niihin tutustuminen. Puhelinneuvottelut päämiehen, vastapuolen ja todistajien kanssa. Haastehakemuksen laatiminen, yhteenvetoon tutustuminen. Valmistautuminen suulliseen valmisteluun, suullinen valmistelu, valmistautuminen pääkäsittelyyn, pääkäsittely.

Ajankäyttö näissä tapauksissa riippuu täysin jutun laadusta. Pääsääntöisesti tuntimäärät lähtevät noin viidestä tunnista ylöspäin.
220 0 52,80 272,80
Pelkän haastehakemuksen teko alkuneuvottelujen jälkeen, alkaen 1h
 
220   52,80 272,80
Josta päämiehen maksettavaksi
jää omavastuu 15 %.
Huomaa, että vakuutuksissa on yleensä kiinteä vähimmisomavastuun määrä esim. 200 euroa
      40,92


Rikosasiassa vastaajana/asianomistajana pienehkössä kiistetyssä rikosjutussa, jossa asianomistajan vaatimuksia. Vastaaja/asianomistaja ei saa oikeusapua, mutta hänellä on oikeusturvavakuutus 15 % omavastuulla.
 
Toimenpide Palkkio e/h kulut ALV/euroa Yht./euroa
Lyhyt alkuneuvottelu, 15 min 0 0 0 0
Jatkoneuvottelu toimeksiannettuna/ 
kuulustelupöytäkirjan tilaus ja 
siihen tutustuminen, 1 h
220 0 52,80 272,80
Vastauksen laatiminen, 30 min 110 0 26,40 136,40
Valmistautuminen pääkäsittelyyn, 30 min 110 0 26,40 136,40
Pääkäsittely, 1 h 220 0 52,80 272,80
         
Yhteensä 660 0 158,40 818,40
Josta päämiehen maksettavaksi
jää omavastuu 15 %.
Huomaa, että vakuutuksissa on yleensä kiinteä vähimmisomavastuun määrä esim. 200 euroa

Vastaajan oikeutta saada oikeusturvaa vakuutuksesta on yleensä rajoitettu.
      122,76


Vastaavanlainen juttu, jossa vastaaja/asianomistaja saa oikeusapua 15 % omavastuulla.

Huomaa, että pienissä rikosjutuissa vähimmäispalkkion määrä on 415 euroa ja yli kolmen tunnin pääkäsittelyssä vähimmäispalkkio on 615 euroa.
 
Toimenpide Palkkio e/h kulut ALV/euroa Yht./euroa
Lyhyt alkuneuvottelu, 15 min 0 0 0 0
Jatkoneuvottelu toimeksiannettuna/ 
kuulustelupöytäkirjan tilaus ja 
siihen tutustuminen, 1 h
110 0 26,40 136,40
Vastauksen laatiminen, 30 min 55 0 13,20 68,20
Valmistautuminen pääkäsittelyyn, 30 min 55 0 13,20 68,20
Pääkäsittely, 1 h 110 0 26,40 136,40
Jälkitoimet, 1 h 110   26,40 136,40
Yhteensä 300 0 72 372
Valtioneuvoston asetuksen mukainen
minimipalkkio rikosasioissa
440   105,60 545,60
Josta päämiehen maksettavaksi jää 15 %       81,84
 
 
Powered by Smart Kotisivutyökalu